Juliaheerink » Specials » Klimaten

Wat zijn klimaten?

Weersvoorspellingen gaan meestal niet verder dan vier dagen. Toch is er wel ongeveer achter te komen welk weer het wordt, als je weet welk klimaat er heerst waar jij bent. Iedere dag, vaak zelfs ieder uur, worden temperatuur en neerslag gemeten. Uiteindelijk kun je na, ongeveer dertig jaar, zeggen welk klimaat het ergens is. Wat valt er allemaal te vertellen over klimaten? Welke soorten zijn er en hoe ontstaan ze? En wat is het Nederlandse klimaat en hoe leven wij daarin?

Waarom bezig zijn met klimaten?

Waarom is het eigenlijk zo interessant om over het klimaat na te denken?

Klimaatverandering

Klimaatverandering is aan de orde van de dag. Je leest vaak over de opwarming van de aarde en dergelijke, en welke invloed dit heeft op klimaten op aarde. Hiervoor is het dus handig achtergrondkennis te hebben over in welk klimaat mensen en dieren dan eigenlijk leven.

Economie en cultuur

Ook heeft het klimaat een groter effect op de economie en het sociale leven dan je zou denken. Men verdient in warme landen aan toerisme, dat is in een land als Nederland zeker niet het geval. Als je bezig bent met het nadenken over verschillen tussen mensen, verschillen tussen culturen, en het begrijpen van mensen die ergens anders wonen, is het belangrijk rekening te houden met het klimaat. Rond de Middellandse Zee, een gebied niet eens zo ver weg van ons, houdt men siesta's en heeft men een lange zomervakantie. Wij zijn geneigd te denken dat deze mensen lui zijn, maar in die gebieden is het in de zomer nu eenmaal zo warm, dat dit de enige mogelijkheid is om er te leven. Als er al zulke verschillen bestaan binnen Europa, dan is dit zeker het geval over de gehele wereld.

Klimaat en de natuur

Het klimaat is enorm bepalend voor de flora en fauna in een bepaald gebied. Niet voor niets heet een tropisch regenwoud klimaat zo, het verwijst direct naar de planten die er groeien. De twee zijn onlosmakelijk verbonden. En niet alleen bepaalt het klimaat voor een groot deel wat er voor mensen in een gebied mogelijk is, de flora en fauna die ermee verbonden is versterkt dit. Daarom is het handig om een beeld te hebben van welke klimaten waar heersen. Het geeft namelijk meteen een uitgebreid beeld van het land, een beeld van de weersomstandigheden, van de flora en fauna en daardoor ook van de manier hoe mensen in het gebied leven. Als je de klimaten kent, weet je meer over de wereld en heb je informatie over landen, zonder over het specifieke landen te kennen.

Welke klimaten zijn er?

Er zijn veel verschillende klimaten, maar hoe worden ze allemaal bepaald en waar vind je ze? Nederland heeft een gematigd zeeklimaat, maar hoe zit dat met bijvoorbeeld Sumatra en Siberië? Daar vind je…

Uitstervend stuifzand, een microklimaat

In Nederland bevinden zich nog enkele gebieden met stuifzand. Wat is stuifzand precies? Het klimaat in een stuifzandgebied is anders dan het normale klimaat van Nederland, dat is een bijzonder gegeven…

Waarom zijn er verschillende klimaten?

Hoe komt het dat er verschillende klimaten zijn? Dit heeft te maken met temperatuur en neerslag, die door verschillende factoren beïnvloed worden. Deze vormen samen het klimaat van het gebied. De plaa…
Het Nederlandse klimaat

Het Nederlandse klimaat

Er zijn veel verschillende klimaten, in het tropisch regenwoud leeft men heel anders dan in een steppe, of in een koud poolgebied. In Nederland heerst een gematigd zeeklimaat. Wat betekent dit? Het kl…
Gepubliceerd door Juliaheerink op 23-01-2014, laatst gewijzigd op 24-01-2014. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Boek: BuiteNLand - VWO 1