Juliaheerink » Specials » Duurzaamheid

Duurzaamheid en alternatieve energiebronnen

Duurzaamheid is belangrijk. Er is schaarste op vele gebieden, zoals brandstof, energie en voedsel en water. Wat zijn manieren om deze schaarste tegen te gaan en zuinig te zijn op de aarde? Ook betekent duurzaamheid het niet vervuilen van onze planeet. Dit gebeurt door het gebruik van fossiele brandstoffen en ook bijvoorbeeld massale vleesproductie. Voor het milieu, de planeet, de natuur, maar ook voor onze nakomelingen is het belangrijk dat wij nu al tijd steken in het ontwikkelen van duurzame alternatieven voor bijvoorbeeld brandstof en voedsel.

Alternatieve energie?

We hebben alternatieve energie nodig, omdat we niet voor eeuwig kunnen teren op de fossiele brandstoffen. Ze raken nu eenmaal op, en al zou dat niet het geval zijn, ze veroorzaken problemen in het milieu en klimaat. Denk aan de enorme CO2-uitstoot die de mens veroorzaakt. Die maakt dat het broeikaseffect versterkt wordt, waardoor de aarde opwarmt, wat allerlei nare gevolgen heeft. De polen smelten en dit brengt veel diersoorten in gevaar. En door het smelten van landijs stijgt de zeespiegel. Dit brengt bijvoorbeeld Nederland in gevaar, omdat ons land voor een groot deel onder zeeniveau ligt en de dijken ons niet kunnen beschermen als we steeds maar verder onder zeeniveau komen te liggen. Ook zorgt het ervoor dat gebieden op aarde die nu al te kampen hebben met orkanen en tsunami's, hier alleen maar meer last van zullen krijgen. Het is dus van belang deze opwarming van de aarde niet te gaan versnellen. Het feit dat de fossiele brandstoffen opraken is natuurlijk ook belangrijk, en is misschien wel een goed ding. Dit dwingt ons onze ogen te openen en te zoeken naar alternatieven.

Nederland en alternatie energiebronnen

In Nederland wordt, in verhouding met andere landen, niet in een erg grote versnelling meer groene energie gebruikt. Er wordt vanuit de overheid zelfs nog steeds voor subsidies gezorgd voor het gebruik van fossiele brandstoffen. Het zou verstandiger zijn dit geld te investeren in alternatieve energievormen. Gelukkig zit ons land in verschillende verdragen, met afspraken over het gebruik van fossiele brandstoffen, waardoor het toch de andere kant op zal moeten gaan.
Niet alle soorten alternatieve energie zijn geschikt om in Nederland geproduceerd te worden. Er wordt wel gebruik gemaakt van zonne-energie, maar dit is maar beperkt mogelijk, omdat in ons land lang niet altijd de zon schijnt. Ook vormen van waterenergie waarvoor hoogteverschil belangrijk is zijn voor ons niet efficiënt. Maar dit betekent niet dat we geen waterenergie kunnen gebruiken. Nederland is een waterland en op dit gebied is veel mogelijk, zelfs energie die door de getijden opgewekt wordt. Ook is bioenergie in ons land prima mogelijk, we zijn naast een waterland ook een boerenland. Biomassa, daar is dus wel aan te komen.

Vlees

Niet alleen is er schaarste in fossiele brandstoffen, ook vind je dit in voedsel. Het wordt goedkoper om een vervangend voedsel te produceren in plaats van vlees. Vegetariër zijn is ook een vorm van duurzaamheid. Voor één portie vlees, zijn er een heleboel porties graan nodig om het dier te voeden. Dit maakt vlees zo duur, en maakt vleesconsumptie een enorme verspilling van voedsel. En dit is helemaal belangrijk tegenwoordig, met zoveel mensen op aarde en een voedselprobleem. Ook zorgt de vleesconsumptie voor een enorme hoeveelheid CO2 uitstoot en andere soorten vervuiling, omdat er enorm veel dieren voor gehouden moeten worden. Het lijkt erop dat synthetisch 'vlees' in de toekomst betaalbaarder wordt en het is zeker wel het investeren waard, omdat het niet alleen ethisch verantwoord is om te stoppen met de veehouderij voor vleesconsumptie, maar ook veel geld kan besparen.
De toekomst: de vegetarische mens

De toekomst: de vegetarische mens

Steeds meer mensen worden vegetariër. Is dit slechts een trend, of zal dit zich in de toekomst voortzetten? Zal in de toekomst dan iedereen vegetariër zijn? Voor de mensen die in onze tijd het vlees a…
Wind en water als energievorm

Wind en water als energievorm

Olie en gas worden steeds geringer. Het is tijd om over te stappen op een ander soort energie, en dit volledig te gaan doen. We zijn al een heel eind op weg met onze windmolens en zonnepanelen, maar e…

Zonne-energie als energievorm

Er wordt tegenwoordig al veel gebruik gemaakt van zonne-energie. Mensen hebben zonnepanelen op hun daken en denk bijvoorbeeld aan rekenmachines die op zonne-energie werken. Het is ook belangrijk om in…

Bio-energie als energievorm

Nu we aan het eind komen van de periode waarin olie en gas de belangrijkste energiebronnen kunnen zijn, is het tijd om definitief over te stappen op andere vormen van energie. Een voorbeeld daarvan is…
Gepubliceerd door Juliaheerink op 23-01-2014, laatst gewijzigd op 23-01-2014. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • http://nl.wikipedia.org/wiki/Duurzame_energie